Arjun Deshwal kabaddi player

Arjun Deshwal is an Indian professional kabaddi player, who plays as a raider in Pro Kabaddi…